Skip links

|NEDİR?

Firmaların muhasebelerinden alınan bilgileri ÜTS kayıt sistemine girerek ürün hareketlerini kontrol edebilmek, firma ve tüketici arasındaki koordinasyonu takip edebilmek ve ürün verme, tüketiciye verme ve alma işlemlerinde meydana gelebilecek aksaklıkların ve olumsuzlukların giderilmesini sağlayabilmek için oluşturulmuş entegre bir sistemdir.

Proje Amacı                                                                
Hasta güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak
Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin izlenebilirliğini sağlamak                           
Denetim hizmetlerinin sağlıklı ve etkili şekilde yürütülmesini sağlayacak bir altyapı oluşturmak
Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı İdare’nin hızlı önlem almasını sağlayacak bir altyapı oluşturmak
Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin takibinin yapılması ile kayıt dışı ekonominin önlenmesine katkıda bulunmak

KUBİT ÜTS ile,
Firmaların muhasebelerinden alınan bilgileri ÜTS kayıt sistemine girerek ürün hareketlerini kontrol edebilmek
Firma ve tüketici arasındaki koordinasyonu takip edebilmek
Ürün Takip Sisteminin sürekliliğini sağlamak ve sürekli olarak kontrol altında tutmak

Kazanımlar
Mevcut envanter üzerinden Türkiye’nin tıbbi cihaz haritası çıkarılarak ihtiyaçların belirlenmesi, tedarik edilmesi ve ürünlerin transfer edilmesi işlemlerinde kolaylık sağlanması
Ülke genelindeki tüm tıbbi cihazlara ait kalibrasyon ve bakım/onarım işlemlerinin tek bir sistem üzerinden izlenmesi
Eski ve kusurlu ürünlerin tespit edilmesi ve geri çağırılması
Tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin ülkeye girişleri ve hareketleri denetim altına alınacak
Ülke genelinde talep ve tüketim düzeyleri izlenebilecek
Marka güvenliği teminat altına alınacak
Bayi ve şube ilişkileri bakımından imtiyaz ve ticari haklar korunacak
Niteliksiz ve sahte ürünlerin haksız rekabeti önlenecek

KUBİT ÜTS ile,

Firmaların muhasebelerinden alınan bilgiler Ürün takip sistemine kolayca aktarılabilecek
Ürün verme, tüketiciye verme ve alma işlemlerinde meydana gelebilecek aksaklıkların ve olumsuzlukların giderilmesi sağlanacak
Muhasebe ve ÜTS arasındaki uyumun %100 olması sağlanacak
ÜTS bildirimlerinin takibini ve yönetimini kolaylaştıracak
İstediğimiz raporlara ve bilgilere istediğimiz şekilde kolayca ulaşabilmemize yardımcı olacak

KAPSAM

Kurumlar ve firmalar hareket bildirimlerini yapabilmek için ÜTS tarafından sağlanacak web servislerini veya ÜTS web ara yüzünü kullanabilecektir. ÜTS web servislerini kullanabilmek için kurumların ve firmaların bilgi sistemlerinin entegrasyonlarını web servis tanımlarına göre ÜTS ile sağlamaları gereklidir. Bu dokümanın amacı ÜTS’nin sağlayacağı web servislerini kullanmak isteyen kurum veya firmaların ihtiyaç duyacakları bilgileri sunmaktır. Kurum veya firmalar bu servisleri kullanarak tekil ürünün sahipliği, miktarı veya kullanım sayısındaki değişimleri bildirebileceklerdir.

Uygulama Planı ve Entegrasyon 

ÜTS’nin kullanıcılara sunduğu bütün işlevler standart rest servisleri şeklindedir. Bu işlevler, ÜTS tarafından sağlanan kullanıcı arayüzleri aracılığıyla kullanılabileceği gibi, başka bilgi sistemlerinin entegrasyonuna da açıktır.  Kullanıcıların kendi bilgisistemlerini ÜTS’ye entegre etmek için öncelikle ÜTS arayüzlerini kullanarak entegrasyon anahtarı almaları gerekmektedir. Entegrasyon anahtarı e-imza kullanılarak üretilen bir koddur. Bu kod sistem token’ı olarak adlandırılmaktadır. Sistem token’ının amacı, ÜTS’ye bildirim göndermek isteyen bilgi sistemlerinin kimliğini doğrulamak ve yetkilerinin sınırlarını belirlemektir.

Kullanıcılar kendi bilgi sistemlerini ÜTS’ye entegre etmek için kullanacakları sistem token’ını aşağıdaki adımları izleyerek alabilirler:

  • Yetkili kullanıcı grubundaki bir kullanıcı ile “https://utstest.saglik.gov.tr1” adresinden ÜTS’ye giriş yapılır.
  • Kullanıcı gerekirse “Hesap Değiştir” bağlantısını kullanarak işlem yapmak istediği kurum / firma ile ilgili hesaba geçiş yapmalıdır.
  • Kullanıcı, menüden “Kullanıcı  Sistem Entegrasyonu” seçeneğini seçer.
  • Kullanıcı, karşısına gelen ekrandaki metni e-imza kullanarak imzalar.
  • ÜTS kullanıcıya sistem token’ı üretir ve kullanıcı bu token’ı kendi bilgi sistemine kopyalar.
Return to top of page